REGULAMIN KONKURSU FESTIWALU FILMOWEGO „PONAD SZCZYTAMI” DLA WIDZÓW

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1.       Organizatorem Konkursu jest Ufnal Lift Piotr Wywiał, 31-636 Kraków, os. Oświecenia 11/72a zwanego dalej „A chodźże na Pole!
 2.       Konkurs będzie przeprowadzany od godziny 19:30 15 września 2023 do godziny 17:00 16 września, za pośrednictwem formularza na stronie https://ponadszczytami.pl/glosowanie/
 3.       Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i

zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie

podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do

tej Ustawy.

 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1.       Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, przebywająca na terenie festiwalu „Festiwal Ponad Szczytami”
 2.       Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących

warunków:

 1. a)       zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie https://ponadszczytami.pl/glosowanie/
 2. b)     spełnienie warunków podanych w §3 p.1
 3.       W Konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy „Festiwalu Ponad Szczytami”, a także członkowie rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 • 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY
 1.       Zasady konkursu:
 2.   Obejrzyj wszystkie konkursowe filmy biorące udział w „Festiwalu Filmowym” wchodzącym w skład „Festiwalu Ponad Szczytami”
 3.   Podaj imię i numer telefonu.
 4.     Zagłosuj na formularzu na najlepszy wg Ciebie film.
 5.   Odpowiedź na pytanie: Dlaczego uważasz, że film, na który zagłosowałeś/aś, jest najlepszy?
 6.   W całym konkursie jeden Uczestnik może oddać tylko jeden głos. W przypadku oddania większej ilości głosów, wszystkie głosy Uczestnika uznawane są za nieważne.
 7.       Gwarantowanymi nagrodami w Konkursie są
  a)  Power bank
  b) Ledowa lampa czołowa
  c) Voucher do Decathlonu
 8.       Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 1.       Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej 16 września między godziną 19:00 a 20:00 telefonicznie, na numer podany w zgłoszeniu.
 2.       Zdobywca nagrody musi znajdować się na terenie „Festiwalu Ponad Szczytami”
 3.       Jeśli Zdobywca nagrody będzie nieobecny, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
 4.       Jeśli Zdobywca nagrody 3 krotnie nie odbierze telefonu, nagroda przechodzi na kolejną osobę.
 5.       Przekazanie nagród Zdobywcy nagrody nastąpi na scenie „Festiwalu Ponad Szczytami”
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1.       Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu Imienia i numeru telefony komórkowego.
 2.       W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3.       Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.